برخی از پروژه‌های اجرا شده با پروفیل بست ویژن

 • پروژه 300 واحدی بنیاد مسکن آذربایجان
 • پروژه 250 واحدی جهاد خانه سازی
 • پروژه 220 واحدی شرکت فدک سازه
 • پروژه 210 واحدی بنیاد مسکن تیران
 • پروژه 200 واحدی شرکت مهد فام
 • پروژه 200 واحدی شرکت کنکاش سروستان
 • پروژه مسکن مهر شیبان
 • پروژه شرکت سایپا کاشان
 • پروژه بیمارستان جندق
 • پروژه مسکن مهر شرکت ایثار سپاهان
 • پروژه 160 واحدی رهشاد سپاهان عسلویه
 • پروژه 130 واحدی ساختمان مسکونی افق
 • پروژه 130 واحدی شرکت آرمان عالم
 • پروژه 120 واحدی اطشاران شرکت توسعه مسکن
 • پروژه 120 واحدی بنیاد مسکن تیران (رضوان شهر)
 • پروژه 100 واحدی سروستان شیراز شرکت بهاران بنا
 • پروژه تعاون مسکن جهاد کشاورزی خرم آباد
 • پروژه کارخانه بازیافت صنعتی شرکت رهپویان صالح
 • پروژه مسکونی تعاونی مسکن گروه صنعتی انتخاب
 • پروژه 2000 واحدی مسکن مهر هشتگرد شرکت مکان شهر
 • پروژه 1000 واحدی مسکن مهر شرکت کیسون کرمانشاه
 • پروژه 600 واحدی مسکن مهر شرکت ابنیه تهران
 • پروژه 560 واحدی شرکت دیسمان
 • پروژه 530 واحدی مسکن مهر شرکت اصفهان کف بنا
 • پروژه 460 واحدی شرکت اصفهان ترانشه
 • پروژه 460 واحدی شرکت سکنا گستر
 • پروژه 400 واحدی اساس سپاهان
 • پروژه تعاونی مسکن فرهنگیان امیدیه